OstravskeNoviny.cz

Archiv autora: Michal Szydlowski

fotograf, povoláním je autor správce IT.