OstravskeNoviny.cz

Co vyprávějí vánoční dekorace

Dokonce i ti, kteří patří k zarytým odpůrcům nejrůznějších cingrlátek, v průběhu Vánoc většinou neodolají a alespoň drobnou dekoraci si pořídí. Znáte příběh těch nejznámějších atributů Vánoc? Kde se vzaly a proč si jimi zdobíme příbytky?

Vánoční stromeček

Původně šlo o pohanský zvyk, kterému nebyla přespříliš nakloněna církev. Nakonec se ale podařilo na původní symboliku v podstatě naroubovat tu křesťanskou a od té doby se tak stromeček stal pro církev přijatelný.

Tradice vánočních stromečků k nám přišla od našich sousedů z Německa, kde vznikla okolo roku 1570. Jejich funkce byla na samém počátku hlavně symbolická, nejednalo se o vánoční dekorace, měly totiž vybranou domácnost hlavně chránit před duchy. Ještě ani neměly samozřejmě moderní podobu, zdobily se sladkostmi a ovocem. První stromečky se také věšely nad stůl, a to vzhůru nohama.

umělý stromeček

První vánoční stromky se v Čechách objevily až v 19. století. I když by se mohlo zdát, že umělý stromeček je záležitostí ryze novodobou, kromě živých smrčků a jedlí se objevily i alternativy vyřezávané z prken nebo kartonu. O ty ale kupující moc nestáli.

Už kolem poloviny téhož století se pak objevují skleněné ozdoby na stromeček. Ty se v mnoha domácnostech pro svou křehkou krásu udržují dodnes, i když technologie výroby ozdob pokročila a nabídla velmi širokou škálu materiálů.

Za vznikem půvabných skleněných dekorací prý ovšem stojí prozaické důvody: Roku 1858 se v Alsasku neurodilo ovoce a místní sklář nechtěl svoje spoluobčany o zdobený stromeček ochudit.

Adventní věnec

Adventní věnce jsou v porovnání se stromečky starší. Věnec byste v Evropě našli už před příchodem křesťanství. Adventní věnec v dnešní podobě pak pochází také až z 19. století a jako první se opět objevil v příbytcích obyvatel sousedního Německa.

Podoba vánočního věnce však dodnes není zcela závazná, hlavně co se týče používaných barev. Liší se totiž podle země. Používá se tak hlavně barva fialová (případně modrá) jakožto symbolická. Moderní floristé však v zásadě připouštějí jakoukoli barevnou obdobu a kladou důraz hlavně na subjektivní oblibu určitého odstínu.

Adventní věnce

Betlém

Z našeho výběru se jedná o suverénně nejstarší zvyk. Odkazuje se na místo, kde se narodil Spasitel. Už v roce 642 prokazovali křesťané úctu jesličkám, do nichž byl uložen. Figurální výjevy ze života Krista se pak začínají vyobrazovat poprvé ve 13. století.

Když sv. František z Assisi sloužil vánoční mši v roce 1223, nechal v lese nedaleko Grecia vybudovat právě chlév s jeslemi. První Betlém byl na světě a tradice se rychle rozšířila mezi lid.

V Čechách jsou historicky doložené Betlémy ze 16. století. Tehdy šlo ale stále ještě o rozsáhlé scény, které svoje místo měly v kostelích a chrámech. Betlémy drobné, které měli lidé doma, pocházejí až z přelomu 18. a 19. století. Rozhodnutím císaře už se totiž jesličky v kostele vystavovat zkrátka nesměly.

Autor: Lepaso.cz

Comments are closed.