OstravskeNoviny.cz

Cyklus přednášek Umělecké dílo jako pramen poznání života ve středověku

Galerie výtvarného umění v ostravě zve na první přednášku Marka Zágory z cyklu přednášek Umělecké dílo jako pramen poznání života ve středověku.

Přednáška na téma Codex Manesse se uskuteční v úterý 11. 11. 2008 v 16. hodin v badatelně knihovny Galerie výtvarného umění v Ostravě (Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava). Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Vstup volný.

Codex Manesse

Jeden z nejznámějších a nejzajímavějších rukopisů první poloviny 14. století, jehož vznik i obsah je úzce spjat s „německým“ prostředím. Rukopis obsahuje 140 „sbírek“ převážně milostné lyriky (tzv. Minnesang), ale objevují se i tzv. průpovědi a lejchy. Dílo téměř všech autorů je uvedeno celostránkovou iluminací, které vznikly v duchu dvorské kultury a „nového“ vztahu k ženě. Mezi vyobrazenými „básníky“ nalezneme mimo jiné i českého krále Václava II. (Marek Zágora)

Mgr. Marek Zágora, narozený 1976 v Ostravě, externí doktorand katedry historie Ostravské univerzity, vystudoval učitelství pro střední školy, kombinaci dějepis-jazyk německý na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. V současné době pracuje jako učitel na Gymnáziu a SOŠ v Orlové-Lutyni. Zabývá se středověkou každodenností a vizuálními prameny jako zdrojem informací o životě středověké společnosti.

Comments are closed.