OstravskeNoviny.cz

Dovozci e-liquidů porušují chemický zákon

Spousta kuřáků, která chce přestat kouřit, si kupuje elektronickou cigaretu. I když ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že elektronická cigareta v odvykání nepomáhá, kuřáci si myslí pravý opak. Do elektronické cigarety se dává tekutá náplň e liquid, která se přeměňuje na páru podobnou kouři. Na bezpečnost těchto náplní se ale zaměřila kontrola Česká inspekce životního prostředí, která prověřila u nás 35 dovozců a distributorů, z nichž většina porušila chemický zákon.

Kontroloři k dnešnímu dni provedli už osm kontrol, přičemž každá měla stejný závěr – distributor či dovozce porušuje chemický zákon. Těmto firmám budou uděleny pokuty v nemalých částkách. Mluvčí ČIZP Simona Cigánková prozradila, že firmám hrozí pokuta až do výše 5 milionů korun.

Častým problémem bylo neoznačení všech chemických směsí, které e liquid obsahuje. Na náplních se neobjevovaly potřebné symboly, jako jsou lebky, a případné věty. Přitom označení informuje o tom, jak moc může být e liquid pro kuřáka závadný.

Při kontrolách také ČIZP zjistila, že zde nejsou žádné výstrahy pro nevidomé a dokonce nejsou uzávěry chráněny proti otevření dětmi. Dokonce někteří dovozci se prohřešili tím, že nepřidávaly návody a složení v českém jazyce, což zákon požaduje.

Jestliže tedy chcete kouřit e-cigarety, rozhodněte se pro kvalitního distributora náplní. Vždy se podívejte na to, zda je směs označená, zda má popsané, co obsahuje a zda je vše v českém jazyce.

Comments are closed.