OstravskeNoviny.cz

Francouzský večer

 

Na dalším z koncertů Velkého symfonického cyklu Janáčkovy filharmonie Ostrava zaznějí skladby: F.  Devienne: Koncert pro flétnu a orchestr č. 7, G. Bizet: Carmen, výběr ze suit č. 1 a 2, H. Berlioz: Fantastická symfonie op. 14. Ostravský orchestr bude dirigovat francouzský dirigent Phillipe Bernold, který se posluchačům představí i jaké sólista – flétnista v úvodní skladbě F. Devienna. Vstupenky na koncert lze zakoupit v pokladně DKMO nebo v pobočkách Ostravského informačního servisu. 

Francouzský dirigent Phillipe Bernold

Comments are closed.