OstravskeNoviny.cz

Jak můžete získat elektronický podpis?

Dnešní doba přináší v ledačem mnohé usnadnění. Pokud se zaměříme na podnikatelskou sféru, existují moderní elektronické i online komunikační prostředky, pomocí nichž se mohou firmy spojit nejen s ostatními firmami, ale třeba také s úřady, aniž by byla vyžadována osobní návštěva apod. V prostředí internetu je však potřeba jednoznačná identifikace odesílatele, zejména, pokud jednáte se státní správou, a to zabezpečuje elektronický podpis.

Elektronický podpis se v poslední době využívá stále více, protože vám může ušetřit spoustu času při vyřizování určitých záležitostí na úřadech. Elektronický podpis využijete např. při podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ, elektronickém podání přiznání k DPH, elektronické komunikaci se státní správou, krajskými a městskými úřady a zdravotními pojišťovnami, při používání datové schránky, v případě podání žádosti o dotace EU nebo o sociální dávky. Mezi další případy patří podepisování faktur nebo elektronické podepisování e-mailů.

Elektronický podpis se připojuje k elektronickým datům, které odesíláte, aby příjemci identifikoval odesílatele. V širším slova smyslu můžeme za elektronický podpis považovat např. jméno, adresu, název, sídlo, rodné číslo, IČO atd. Je uveden na konci textu v digitální podobě a dle něj poznáme, o jakou osobu jde. Nezajistí však ani integritu podepsaného dokumentu, ani autentizaci podepsaného. Je nutné rozlišit dva pojmy: elektronický podpis a zaručený elektronický podpis. V druhém případě je totiž integrita a autentizace zajištěna pomocí kryptografických metod a dohledu nezávislé třetí strany.

Pokud budete chtít používat elektronický podpis a ulehčit si tak spoustu práce i času, je nutné jej nejdříve zřídit. Zřídit elektronický podpis není jen tak, pokud se neorientujete hlouběji v oboru informačních technologií, proto vyhledejte ty pravé odborníky. Existuje několik firem, které se touto problematikou zabývají. Stačí navštívit internetové stránky www.digitalni-podpis.cz, kde vám se zřízením elektronického podpisu pomůžou. Zde vás provedou všemi kroky, které se k získání elektronického podpisu vyžadují.

Comments are closed.