OstravskeNoviny.cz

Karel IV. ve vizuálních pramenech své doby

Galerie výtvarného umění v Ostravě Vás srdečně zve na přednášku Marka Zágory Karel IV. ve vizuálních pramenech své doby.

Úterý 14. 4. 2009 v 16.00 hodin

V prostorách badatelny knihovny Galerie výtvarného umění v Ostravě (Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava)

Římský císař a český král Karel IV. († 1378) je považován za prvního českého panovníka, jehož „portréty“ a další soudová vyobrazení nesou „skutečné“ fyziognomické rysy zobrazovaného. V době jeho vlády vznikla řada uměleckých děl (v českých zemích i v zahraničí), která měla sloužit k panovníkově reprezentaci a zároveň také prezentaci královské moci, čemuž byl často podřízen i výsledný „obraz“. Přednáška přiblíží většinu dochovaných Karlových vyobrazení i s jejich interpretací.

ŽIVOTOPIS AUTORA
Mgr. Marek Zágora, narozený 1976 v Ostravě, externí doktorand katedry historie Ostravské univerzity, vystudoval učitelství pro střední školy, kombinaci dějepis-jazyk německý na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. V současné době pracuje jako učitel na Gymnáziu a SOŠ v Orlové-Lutyni. Zabývá se středověkou každodenností a vizuálními prameny jako zdrojem informací o životě středověké společnosti.

Příští přednáška se uskuteční 12. 5. 2009 na téma Tapiserie z Bayeux.

Vstup zdarma

Comments are closed.