OstravskeNoviny.cz

Kraj vyplatí druhou část kompenzace za Hyundai

Hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský v těchto dnech osobním dopisem informal občany v Nošovicích a Nižních Lhotách o podmínkách vyplacení druhé části finanční kompenzace, která je spojená s výstavbou automobilového závodu společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) ve strategické průmyslové zóně Nošovice. Jedná se o finanční náhradu v celkové výši 100.000 Kč, jejíž polovina byla všem 540 domácnostem vyplacena na počátku roku 2007. Součástí dopisu hejtmana je také návratka, kterou musí oslovení občané vyplnit a odevzdat osobně nebo zaslat doporučenou zásilkou nejpozději do 15. září 2008.
„Pevně věřím, že kompenzační příspěvek alespoň částečně zmírní problémy spojené s výstavbou nového automobilového závodu. Není pochyb, že investice společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech má pro Moravskoslezský kraj mimořádný význam nejen z hlediska zaměstnanosti, ale i pro posílení hospodářského růstu severní Moravy a Slezska,“ uvedl hejtman kraje Evžen Tošenovský a dodal: „Druhou splátku finanční kompenzace vyplatíme občanům nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí o zahájení zkušebního provozu jihokorejské automobilky.“
Povolení, potřebné ke spuštění výroby, vydává Stavební úřad v Dobré. Datum rozhodnutí v současné době ještě není známo. Termín rozjezdu zkušebního provozu společnosti HMMC bude zveřejněn na webových stránkách Moravskoslezského kraje.
„Kompenzaci občanům Nošovic a Nižních Lhot, která je spojena se ztíženými životními podmínkami po dobu stavby automobilky Hyundai, schválila rada kraje již v roce 2005. Souběžně s výstavbou automobilového závodu probíhala na území strategické průmyslové zóny Nošovice výstavba navazující technické infrastruktury nezbytné pro zajištění chodu samotného závodu,“ upřesnil náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Pavel Drobil. Konkrétně se jedná o napojení závodu na elektrickou energii, zemní plyn, vodu, dále výstavbu kanalizace pro splaškovou či dešťovou vodu apod.. V tuto chvíli finišují stavební práce na okružní komunikaci, která zajistí dopravní obslužnost celé průmyslové zóny. Se spuštěním zkušebního provozu automobilky bude uvedeno do užívání integrované výjezdové centrum, v němž budou sídlit všechny tři složky integrovaného záchranného systému v České republice – Hasičský záchranný sbor MSK, Policie ČR a Územní středisko záchranné služby.

Comments are closed.