OstravskeNoviny.cz

Krajský úřad spolu s Bursíkovým ministerstvem povolili vyšší limity pro Mittal

Právníci programu GARDE, Ekologický právní servis (GARDE-EPS) zažalovali u Městského soudu v Praze rozhodnutí Ministerstva životního prostředí (ministerstvo), které potvrdilo rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (KÚ) umožňující společnosti ArcelorMittal Ostrava navýšit celkovou kapacitu jednoho z jejích nejšpinavějších provozů – ocelárny. Přestože GARDE-EPS v odvolání proti tomuto rozhodnutí upozornil, že povolení navýšit faktickou kapacitu ocelárny vydal KÚ nezákonným způsobem, ministerstvo se odmítlo problémem po věcné stránce zabývat a postup KÚ potvrdilo. Uvedl to Jan Šrytr z EPS.

Více jak třicet let stará ocelárna je přitom jedním z největších zdrojů emisí arsenu, benzo(a)pyrenu a prachu v areálu závodu ArcelorMittal Ostrava, přičemž v bezprostředním okolí závodu jsou zákonné limity znečištění ovzduší těmito látkami překračovány o desítky až stovky procent. Navyšování kapacity tohoto provozu je tak v přím! ém rozporu s proklamacemi ArcelorMittal Ostrava, která životní prostředí prezentuje jako svou prioritu.

KÚ v březnu letošního roku změnou tzv. integrovaného povolení navýšil kapacitu ocelárny ArcelorMittal Ostrava o téměř půl milionu tun oceli ročně, čímž dojde i k významnému nárůstu absolutního množství emisí škodlivin ze závodu. Změna integrovaného povolení byla provedena v režimu tzv. “nepodstatných změn”, což prakticky znamenalo faktické “utajení” celého procesu před dotčenou veřejností. Změněné integrované povolení k provozu ocelárny navíc neobsahuje žádné podmínky, které by zohlednily povolený nárůst produkce a omezily absolutní množství emisí škodlivin do ovzduší (např. tzv. roční emisní stropy). by případné chyby krajských úřadů mělo korigovat, odmítlo se v daném případě problémem vůbec zabývat. Nezbývalo nám tedy nic jiného než se obrátit na soud,” uvádí právník GARDE-EPS Jan Šrytr.

Studie vypracovaná Vysokou školou báňskou v Ostravě ukázala, že ArcelorMittal přispívá v nejpostiženějších částech Radvanic a Bartovic ke znečištění prachem z cca 60% a u karcinogenního arsenu a benzo(a)pyrenu dokonce z více jak 85%. Zdravotní rizika, která ze znečištění ovzduší těmito látkami vyplývají přitom rozhodně nejsou zanedbatelná. Dle studie zdravotních rizik zpracované Zdravotním ústavem v Kolíně je populace Radvanic a Bartovic v důsledku znečištění arsenem a benzo(a)pyrenem vystavena téměř desetinásobně vyššímu riziku nádorového onemocnění než obyvatelé jiných částí Ostravy a jen prašnost pocházející z provozů ArcelorMittal pravděpodobně zapříčiňuje cca 8 úmrtí na kardiovaskulární a nádorová onemocnění ročně. Více viz. www.nebenadostravou.cz

Comments are closed.