OstravskeNoviny.cz

Lidé v Polance bojují za záchranu obecní památky

Zámku v Polance nad Odrou hrozí zánik. Na jeho místě by mělo vyrůst relaxační centrum s hřištěm. Skupinka obyvatel uspořádala petici za záchranu objektu, na základě které jednalo zastupitelstvo o tom, co se zámkem bude.

Původně renesanční zámek pocházející z druhé poloviny 16. století byl v šedesátých letech vyškrtnut ze seznamu památek a přestavěn na skladiště JZD. Od roku 1995 je zámek v soukromém vlastnictví rodiny Doleželů, kteří se jej rozhodli prodat.

Objekt se rozhodla odkoupit a zbourat podnikatelka Šárka Bendžalová, která vlastní penzion stojící v blízkosti zámku. Na lukrativním pozemku by ráda vybudovala relaxační centrum s dětským hřištěm pro občany Polanky. S tímto ale nesouhlasí část převážně mladých obyvatel obce, kteří se rozhodli uspořádali petiční akci za zachování a rekonstrukci bývalé památky. V objektu, který je zvenku viditelně postižen stavebními úpravami z dob totality, se nachází stále zachovalé renesanční a barokní klenby. Obec ale nemá na odkoupení zámku a jeho následnou rekonstrukci a provoz peníze.

Zastupitelstvo obce přijalo petici od iniciátorů a projednávání budoucnosti zámku se stalo prvním bodem programu zasedání zastupitelstva. Obyvatelé diskutovali o zachování a případném využití zámku, o možnosti financovat jej z fondů Evropské unie i o věrohodnosti podané petice. Zastupitelé poté odsouhlasili zaslání petice současným majitelům zámku, a podání žádostí Statutárnímu městu Ostrava o odkoupení objektu a Národnímu památkovému ústavu o vyjádření k historické hodnotě budovy.

Budoucnost zámku je ale stále nejistá. „Zámek je naše největší památka. Spousta lidí cítí, že kdyby byl zámek zbourán, nebyla by už Polanka nad Odrou jako dřív,“ říká Marie Černínová, členka petičního výboru.

Comments are closed.