OstravskeNoviny.cz

Nadace DRFG Davida Rusňáka obdržela v Německu medaili smíření

DRFG Davida Rusňáka podporuje řadu charitativních, ale také kulturních akcí. Jednou z nich, na níž se
finančně dlouhodobě významně podílí, je multižánrový festival Meeting Brno. Festival se od svého
vzniku snaží o setkání a propojení kulturních, náboženských, ale také odlišných názorových proudů.

Nadace DRFG

Ředitel Nadace DRFG a současně také zástupce ředitele brněnského festivalu je David Macek.
Za tento přínos byl festival v srpnu roku 2019 v Německu oceněn medailí smíření od Hanse Schütze.
Cena je udílena významným osobnostem, které se zasloužily o dobré česko-německé vztahy. V
minulosti ji z Čechů získali například kardinál Miloslav Vlk nebo Karel Schwarzenberg, tehdy jako
ministr zahraničí. Letos si cenu odnesly hned dvě postavy úzce spjaté s brněnským festivalem. Otec
celé myšlenky Jaroslav Ostrčilík a také David Macek, který si více než samotného ocenění váží
partnerství a spolupráce s německou stranou na programu Meetingu Brno.

DRFG nenabízí pouze fond a dluhopisy, ale také možnost setkání

Nadaci DRFG potažmo festival Meeting Brno významně finančně podporuje investiční skupina DRFG,
za což ředitel nadace poděkoval a také připomněl, že festival vznikl z pochodu, který připomínal
poválečný odsun brněnských Němců, který nepřežil každý desátý z dvaceti tisíc odsunutých lidí.
Macek se právě touto „Poutí smíření“ nechal inspirovat a svůj nápad na vznik festivalu v roce 2015
přednesl svým přátelům a také vedení města Brna.

Festivalu se každoročně účastní tisíce lidí a ředitel Nadace DRFG David Macek si pochvaluje, že se mu
díky Meetingu Brno podařilo spojit lidi odlišných náboženských proudů, názorů, ale také kultur.
Zastává totiž názor, že každý dialog začíná právě setkáním, které je prvním krokem k vzájemnému
poznání se a porozumění.

Comments are closed.