OstravskeNoviny.cz

Nejvíc peněz od investorů putovalo do Moravskoslezského kraje

Politika investičních pobídek a vstřcný přístup k investorům se našemu regionu vyplácí. Jak vyplývá z údajů, které pro OstravskeNoviny.cz vypracoval CzechInvest, vládní agentura pro podporu investic, největší množství peněz z kapes investorů doputovalo právě na Sever Moravy. Co je však ještě lepší je fakt, že součastně s tím vzniklo v porovnání se zbytkem republiky v regionu nejvíce pracovních míst.

TRENDEM JE VÝZKUM A VÝVOJ MÍSTO VÝROBY

Česká republika získala prostřednictvím agentury CzechInvest v prvním pololetí letošního roku 124 nových investic za bezmála 20 miliard korun. Přes 65 procent z nich přitom míří do výzkumu a vývoje nebo do služeb.

„Je to poprvé, kdy investice do výzkumu a vývoje nebo služeb tvoří většinu námi přilákaných projektů. A to je jasný důkaz příklonu naší republiky směrem k ekonomice založené na znalostech,“ říká Alexandra Rudyšarová, pověřená generální ředitelka agentury CzechInvest. Noví investoři plánují vytvořit 9 669 nových pracovních míst, ze kterých bude 34 % patřit vysokoškolsky vzdělaným odborníkům.

Největší počet nových investic připravily firmy zabývající se vývojem softwaru. S přispěním agentury CzechInvest vzniká 16 programátorských center v hodnotě 233,35 milionu korun, ve kterých najde zaměstnání 2 561 odborníků. Až na druhém místě jsou s 13 investicemi výrobci automobilů a jejich součástek, třináct společností se také bude věnovat výzkumu a vývoji ve strojírenství.

„Zatímco v minulosti tradičně patřil největší počet projektů investorům z automobilového průmyslu, dnes dosahují srovnatelného významu společnosti zabývající se informačními technologiemi,“ dodává Rudyšarová. „Nejúspěšnějším regionem v lákání IT investic je Jihomoravský kraj, který i v letošním prvním pololetí díky koncentraci technických škol a talentovaných specialistů přilákal největší počet vývojářů softwaru, a to přesně šest firem.“

POLOLETNÍ SROVNÁNÍ: MÉNĚ MANUÁLNÍ PRÁCE, VÍCE TECHNOLOGIÍ

V loňském roce CzechInvest v prvním pololetí zprostředkoval 83 investic s projekty v hodnotě 49 miliard korun, ve kterých vznikne 17 780 nových pracovních míst. Zatímco vloni tvořily 98 % všech projektů investice do výroby, letos jejich podíl kles na pouhých 35 %. Zbylé dvě třetiny patří výzkumu a vývoji nebo službám.

„Srovnání se stejným obdobím minulého roku tedy ukazuje, že se nám daří lákat větší počty projektů, které jsou méně náročné na manuální práci,“ shrnuje Rudyšarová. „Jádro nových investic dnes tvoří spíše menší sofistikované projekty, které nevyžadují rozsáhlé investice, ale spoléhají především na schopnosti a znalosti svých zaměstnanců.“

ROSTE ZÁJEM O FONDY EU

Nízký podíl investic do výzkumu, vývoje nebo služeb v prvním pololetí minulého roku podle Rudyšarové způsobilo především to, že jednotlivé společnosti vyčkávaly s představením svých projektů na znovuotevření Rámcového programu pro podporu technologických center a center strategických služeb. V letošním roce naopak mohli investoři čerpat podporu jak z tohoto rámcového programu, tak z prostředků Evropské unie, konkrétně z Operačního programu Podnikání a inovace a jeho programu Potenciál vyhlašovaného ministerstvem průmyslu a obchodu.

„Zájem o dotace z Evropských fondů mezi investory skutečně stoupá,“ potvrzuje Rudyšarová. „Díky Operačním programům EU dovedeme podpořit širší spektrum podnikatelů a zároveň šetříme prostředky státního rozpočtu.“

ČEŠI JSOU NEJAKTIVNĚJŠÍ

„České podniky připravily jen v prvním pololetí letošního roku 78 nových investičních projektů za bezmála 5,5 miliardy korun. Navíc výrazně sázejí na vysokoškoláky, plných 46 % ze čtyř tisíc nových pracovních míst v českých projektech bude patřit právě jim,“ vypočítává Rudyšarová. Na druhém místě v počtu nových investic jsou pak s výrazným odstupem společnosti z Německa s 12 projekty, pomyslná třetí příčka patří zemím Beneluxu s osmi investicemi.

„Projekty připravené přímo domácími podnikateli tak tvoří většinu jak v celkovém počtu investic, tak v objemu vložených financí i v počtu nově vytvořených pracovních míst,“ upozorňuje Rudyšarová.

VEDE MORAVA

Nejvyšší počet nových investičních projektů, přesně 21, přilákala jižní Morava. Do Moravskoslezského kraje pak míří nejvíc peněz i největší počet vznikajících pracovních míst. Kraj přilákal 19 investic v celkové hodnotě 5,3 miliard korun, ve kterých najde zaměstnání 2 398 lidí. Pro investice do výzkumu a vývoje jsou nejatraktivnější střední Čechy s dvanácti projekty a Jihomoravský kraj s desítkou nových technologických center.

ZAKÁZKY NADNÁRODNÍCH PODNIKŮ

Vedle nově získaných investorů také agentura CzechInvest v prvním pololetí pomohla šesti českým firmám uzavřít zakázky u nadnárodních společností v hodnotě 923 milionů korun. Díky těmto kontaktům vznikne dalších 65 nových pracovních míst.

Krajské rozdělení projektů zprostředkovaných agenturou CzechInvest v 1. pololetí 2008

Investiční projekty agentury CzechInvest první pololetí 2008

Typ investice

Počet

pracovní místa

výše investice (mil Kč)

Výroba

44

4 542

17 043

Sdílené služby

26

4 587

1 294

Technologická centra

54

540

1 424

Celkem

124

9 669

19 761

 

Region

Počet projektů

Výše investice (mil.CZK)

Pracovní místa

Pracovní místa VŠ

Podíl VŠ

Hl. m. Praha

12

924

1 164

785

67%

Jihočeský kraj

7

1 100

89

24

27%

Jihomoravský kraj

21

694

1 021

560

55%

Karlovarský kraj

8

2 175

912

145

16%

Kraj Vysočina

4

430

163

10

6%

Královéhradecký kraj

7

108

577

367

64%

Liberecký kraj

11

1 115

503

165

33%

Moravskoslezský kraj

19

5 308

2 398

467

19%

Olomoucký kraj

5

297

182

54

30%

Pardubický kraj

7

2 108

908

47

5%

Plzeňský kraj

8

417

708

329

47%

Středočeský kraj

16

3 185

243

84

35%

Ústecký kraj

6

543

632

144

23%

Zlínský kraj

12

1 355

169

68

40%

CELKEM

124*

19 761,04

9 669

3 248

34%

*Projekty společností, které investovaly ve více krajích současně, jsou v celkovém součtu započítány pouze jako jeden projekt.

Investice v Moravskoslezském kraji v prvním pololetí 2008

Typ investice

Počet

Investice

Pracovní

Pracovní

projektů

(mil CZK)

místa

místa (VŠ)

Výrobní

14

5 203,43

1 681

140

Centra sdílených služeb

5

104,48

717

327

CELKEM:

19

5 307,91

2 398

467

 

Investice v Moravskoslezském kraji v prvním pololetí 2007

Typ investice

Počet

Investice

Pracovní

Pracovní

projektů

(mil CZK)

místa

místa (VŠ)

Výrobní

9

2 941,03

777

74

CELKEM:

9

2 941,03

777

74

Investice v Moravskoslezském kraji v prvním pololetí 2008

Sektor

Počet

Investice

Pracovní

Pracovní

projektů

(mil CZK)

místa

místa (VŠ)

BSS

1

29,63

310

117

chemický a farmaceutický

3

1 391,40

396

48

IT a vývoj softwaru

3

56,75

257

205

strojírenský

4

1 851,48

612

26

výroba dopravních prostředků

5

1 458,95

567

51

stavební hmoty

1

88,00

22

6

kovozpracující

1

413,6

84

9

Centra pro péči o zákazníky

1

18,1

150

5

Celkový součet

19

5 307,91

2 398

467

Investice v Moravskoslezském kraji v prvním pololetí 2007

Sektor

Počet

Investice

Pracovní

Pracovní

projektů

(mil CZK)

místa

místa (VŠ)

gumárenský a plastikářský

2

220,00

240

30

kovozpracující

1

237,50

18

1

stavební hmoty

1

344,75

45

3

strojírenský

2

1 101,00

170

2

výroba dopravních prostředků

3

1 037,78

304

38

Celkový součet

9

2 941,03

777

74

Investice v Moravskoslezském kraji v prvním pololetí 2008

Země původu

Počet

Investice

Pracovní

Pracovní

projektů

(mil CZK)

místa

místa (VŠ)

Česká republika

7

2 357,28

733

175

Francie

1

315,30

295

24

Izrael

1

1 002,16

280

44

Jižní Korea

2

218,53

115

1

Kypr

1

202,90

26

3

Lucembursko

1

401,64

339

8

Německo

2

597,70

78

2

Nizozemí

1

2,75

82

65

Slovensko

1

18,10

150

5

Španělsko

1

160,55

150

20

Velká Británie

1

31,00

150

120

Celkový součet

19

5 307,91

2 398

467

Investice v Moravskoslezském kraji v prvním pololetí 2007

Země původu

Počet

Investice

Pracovní

Pracovní

projektů

(mil CZK)

místa

místa (VŠ)

Česká republika

4

601,50

356

33

Jižní Korea

1

175,30

120

10

Nizozemí

1

957,00

72

0

Rakousko

1

344,75

45

3

Španělsko

1

262,48

114

22

USA

1

600,00

70

6

Celkový součet

9

2 941,03

777

74

 

Investice v Moravskoslezském kraji CELKEM

Typ

Počet

Investice

Pracovní

projektů

(mil CZK)

místa

Výrobní

117

91 158,80

21 065

Sdílené služby

16

1 790,86

3 061

Technologická centra

12

448,98

570

Celkový součet

145

93398,64

24696

Investice v Moravskoslezském kraji CELKEM

Sektor

Počet

Investice

Pracovní

projektů

(mil CZK)

místa

Centra sdílených služeb

4

71,43

932

dřevozpracující

2

1 726,60

225

elektronický a elektrotechnický

11

4 383,67

2 433

gumárenský a plastikářský

15

3 342,77

1 173

chemický a farmaceutický

6

2 582,70

621

IT a vývoj softwaru

7

351,08

1 259

kovodělný a kovozpracující

12

5 108,91

521

ostatní

14

6 376,83

1 837

potravinářský

2

286,60

119

sklářský

2

432,75

67

strojírenský

22

6 255,92

1 774

textilní

1

12,00

25

výroba dopravních prostředků

47

62 467,40

13 710

Celkový součet

145

93 398,64

24 696

Investice v Moravskoslezském kraji CELKEM

Země původu

Počet

Investice

Pracovní

projektů

(mil CZK)

místa

Belgie

4

1 085,51

110

Česká republika

37

10 020,95

2 976

Dánsko

3

2 205,50

284

Finsko

1

26,60

330

Finsko/Švédsko

1

73,35

699

Francie

2

489,57

335

Irsko

1

24,00

19

Itálie

4

1 723,16

447

Izrael

1

1 002,16

280

Japonsko

1

2 339,00

410

Jižní Korea

16

45 929,90

8 153

Kanada

1

20,00

10

Kypr

1

202,90

26

Lucembursko

1

401,64

349

Německo

20

9 715,81

3 885

Nizozemí

6

2 209,95

350

Rakousko

8

3 191,20

458

Slovensko

1

18,10

150

Španělsko

3

433,91

277

Švédsko

1

420,20

150

Švýcarsko

4

1 598,95

340

Švýcarsko/Švédsko

1

30,12

45

Taiwan

1

648,00

1 300

USA

22

9 056,34

2 966

USA/Velká Británie

1

200,00

100

Velká Británie

3

332,83

247

Celkový součet

145

93 399,64

24 696

Comments are closed.