OstravskeNoviny.cz

ODS a její politická témata práce a pracovních míst 2013

Již přes dvacet let existuje Občanská demokratická strana, která patří mezi nejsilnější pravicové politické strany v naší zemi. Vládla v několika minulých volebních obdobích, i v tom nynějším, od roku 2010 v rámci koalice pod vedením premiéra Petra Nečase. Jedná se o silnou, pevnou, sebevědomou stranu, která se snaží vždy prosazovat občanskou svobodu, ruku v ruce s odpovědností osobní a na základě těchto ideí je schopna vytvářet a schvalovat zákony.

Činnost občanské demokratické strany se v posledních letech ubírá směrem, při kterém je nutné nalézt opatření k tomu, aby se zbytečně neplýtvalo penězi ze státního rozpočtu a stát se dále nezadlužoval. Zadluženost státu rozhodně nedosahuje pozitivních hodnot a je hrozbou nejen v tomto období, ale i do budoucnosti. Snahou ODS je rozumný a úsporný rozpočet, který dál nepovede k dalšímu zadlužování.

ODS dále prosazuje fakt, že je potřeba zakročit s korupcí a snížit její míru. V každém případě je potřeba podpořit podnikatele a vytvořit takové podnikatelské podmínky, které umožní snáze podnikat. Základem je podnikatelsky příjemná atmosféra s minimem byrokratických procedur, jež stojí čas i duševní zdraví podnikatelů. Pouze takové prostředí zajistí podnikatelům vyvíjet svou činnost ke spokojenosti nejen jich samotných, ale i pro všeobecnou spokojenost. Bude totiž dostatek práce pro všechny. Nová pracovní místa sníží nezaměstnanost, jež momentálně stále stoupá. Tak nebudou lidé závislí na sociálních dávkách, budou moci pracovat a postarat se sami o sebe. A v dnešním světě je důležité, aby byla práce pro ty, kteří pracovat chtějí, neboť nečinnost má za následek nejen ekonomické problémy, ale i zdraví lidí. Podnikatelé a nová pracovní místa rovněž přinesou příjmy do státní pokladny.

Pokud vás zajímá cokoli o Občanské demokratické straně, chcete si přečíst, co strana plánuje udělat pro naši společnou budoucnost, navštivte oficiální webové stránky ods.cz.

Tento článek je komerční prezentace.

Comments are closed.