OstravskeNoviny.cz

ODS navrhuje zpoždění stavby zničeného mostu o celý rok

Radní Moravskoslezského kraje se na svém posledním jednání detailně zabývali mimořádnou událostí na stavbě mostu ve Studénce (kvůli zřícení mostní konstrukce došlo 8. srpna 2008 k tragické železniční nehodě) a jejími důsledky. Po seznámení s obsahem návrhu společnosti ODS-Dopravní stavby Ostrava, vyjádřila rada kraje jednomyslný zásadní nesouhlas s návrhem termínů uvedených v harmonogramu prací. Společností Dopravní stavby Ostrava je navrhovaný termín dokončení stavby 30. září 2009, tedy s ročním zpožděním.

V předloženém materiálu (dopise) nebyla doložena technická dokumentace navrhovaného řešení nového mostu, ani žádná další upřesnění. S přihlédnutím ke všem skutečnostem, které souvisejí s prodloužením výstavby mostu, uložili radní náměstkovi hejtmana kraje pro dopravu Pavlu Lukšovi jednat a zadat další právní posouzení postupu řešení vzniklé situace. Termín pro opětovné předložení návrhu řešení všech vztahů vyplývajících ze stávající smlouvy o dílo, a to i z pohledu finančních nákladů, stanovila rada kraje na 1. října 2008. Pokud tento návrh nebude akceptovatelný, budou radní rozhodovat o vypovězení smlouvy včetně důsledků z toho plynoucích.

Comments are closed.