OstravskeNoviny.cz

Odstupující vedení kraje ještě přihrálo zakázku na zřícený most firmě, které spadl

Radní Moravskoslezského kraje, místo toho, aby si po prohraných volbách pomalu balili kufry, ještě stihli rozhodnout, která firma dostaví zřícený most ve Studénce. A světe div se. zakázku získala stejná firma, které před časem spadla – ODS – Dopravní stavby Ostrava-

Náměstek hejtmana kraje Pavol Lukša, pověřený radou kraje vyjednáváním se společností ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s., předložil radním komplexní materiál, včetně návrhu postupu dokončení mostu. Na základě předloženého návrhu rozhodla Rada Moravskoslezského kraje o uzavření „Dohody o dalším postupu při dokončení rekonstrukce mostu ve Studénce a likvidace havárie ze dne 8. 8. 2008“ se společností ODS–Dopravní stavby Ostrava, a.s. Tato dohoda bude podepsána v nejbližších dnech a vyplývá z ní, že společnost ODS-DSO dokončí stavbu nejpozději do 31. července 2009. Otázka ceny díla a sankcí za prodlení je řešena původní smlouvou o dílo, která zůstává nezměněna, tzn. sankce z důvodů prodlení běží a Moravskoslezský kraj uhradí původně sjednanou částku cca 26 milionů korun.

Dohoda dále vychází z následujících tezí:
a. obě strany se shodly na vůli co nejdříve opravit havarovaný most, přijmout pro to veškerá nezbytná opatření a poskytnout si vzájemnou součinnost,
b. obě strany se shodly na vůli zmírňovat důsledky havárie mostu operativními opatřeními, zejména aktivní pomocí městu Studénka,
c. práce na opravě mostu budou provedeny v rámci stávající veřejné zakázky a uzavřené smlouvy o dílo, termín smluvního plnění bude zachován přičemž bude doplněn dohodnutým novým harmonogramem prací,
d. vzniklá přímá škoda na majetku kraje (mostní konstrukce) bude nahrazena nikoliv v penězích, ale uvedením v předešlý stav – krajem bude prioritně sledováno zprovoznění mostu.

Comments are closed.