OstravskeNoviny.cz

Orel skalní se vrací do Beskyd

Snaha o navrácení orla skalního do Beskyd se datuje od roku 1997. Tehdy se skupina nadšenců rozhodla, že vrátí tohoto dravce zpět do jeho přirozeného loviště. Na akci se podíleli nejenom ornitologové a ochránci přírody z Moravy, ale také ostravská ZOO a odborníci ze Slovenska nebo Irska. Právě v Irsku mají totiž v tamním Národním parku Glenveagh zkušenosti s repatriací orla skalního dobré zkušenosti.

Vlastním cílem projektu je obnovení hnízdní populace orla skalního v Beskydech, resp. České republice. Projekt předpokládá v průběhu let 2006 až 2010, tedy po dobu 5 let, vypustit ročně 3-5 mláďat, celkem tedy 15 až 25 mláďat orlů skalních. Orel skalní v ČR hnízdil prokazatelně ještě na přelomu 19. a 20. století. Jeho populace však byla člověkem postupně zlikvidována a tuto skutečnost dokládá řada archivních materiálů.

Mláďata (přesněji – druhé, slabší mládě v hnízdě) jsou odebrána z předem pečlivě vybraných hnízd na Slovensku. Děje se tak ve stáří cca přibližně 5 dnů, tedy v období, kdy ještě nehrozí usmrcení (zpravidla) mladšího/slabšího mláděte (zpravidla) starším a silnějším sourozencem, popř. jedním z rodičů. Tyto zásahy v terénu, včetně pečlivého monitoringu a mapování hnízd, realizuje dle dohody ŠOP SR. Vlastní projekt žádným způsobem neohrožuje stávající karpatskou populaci orla skalního, naopak napomáhá k jejímu rozšíření a stabilizaci. Odebraná mláďata jsou krátkodobě umístěna v péči Záchranné stanice v Zázrivé. Odtud jsou poté dopravena do Záchranné stanice v Bartošovicích na Moravě. Zde jsou střídavě v péči adoptivní matky (handicapované sanice orla skalního Diny) a střídavě jsou dokrmována i ošetřovatelem. Kontakt s člověkem je záměrně omezen na naprosté minimum. Ve stáří 55-60 dnů, tedy v době, kdy již zcela samostatně přijímají potravu a regulují tělesnou teplotu, jsou přepravena do vypouštěcí voliéry postavené v okrajové části Beskyd. Ta má rozměry 10 x 8 x 3 metry. Ve stáří 85-95 dnů jsou mláďata vypuštěna do volné přírody. U mláďat dochází ke vtištění daného prostoru jako místa svého narození. Ptáci jsou pak zde i v okolí přikrmováni několik měsíců až do doby, než se zcela osamostatní. Všichni mladí orli jsou vybaveni vysílačkami a jsou systematicky a permanentně radiotelemetricky sledováni. Životnost baterií je 4-5 let. Všichni jsou samozřejmě okroužkováni a mají implantované nezaměnitelné označení – mikročipy. Navíc je u všech ptáků proveden odběr vzorku krve pro analýzu DNA. Od roku 2008 probíhá díky úspěšnému získaní grantu jednoho z partnerů projektu (Zoologické zahrady Ostrava) s podporou Ministerstva životního prostředí České republiky i permanentní monitoring (zatím) prvního vypuštěného mláděte pomocí satelitní techniky. Realizátoři projektu počítají s rozšířením satelitního sledování i do dalších let. Všechny tyto výše popsané úkony jsou prováděny v úzké součinnosti a jsou zároveň dozorovány řadou orgánů České republiky – Státní veterinární správou, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Českou inspekcí životního prostředí a v některých úkonech i Ministerstvem životního prostředí ČR. Zároveň se na řadě výše uvedených úkonů podílejí i přímo pracovníci ŠOP SROV.

Comments are closed.