OstravskeNoviny.cz

Otevřete si pobočku díky franchisingu!

Podnikání nikdy nemělo tolik otevřených dveří, jako je tomu dnes! Podniká se v současné době opravdu v každém oboru a každý chce být ve svém oboru naprostou jedničkou a špičkou. V poslední době se velmi často setkáváme s tím, že se podniká na základě franchisingu. Jedná se tedy o podnikání, které je umožněno na základě licenčních smluv. Po zaplacení jistého poplatku za tuto licenční smlouvu pak můžete provozovat pobočku známé značky, která má trhu své jméno. Začátek vašeho podnikání bude tak do jisté míry poměrně ulehčen, protože se nemusíte bát toho, jestli vaše nově zavedená značka se na trhu udrží či nikoliv. Je to ale také jistá zodpovědnost, protože musíte danou značku udržet alespoň na stejné úrovni, na jaké se nachází dnes.

Franchising

Franchising dnes velice hojně používají i české společnosti, které se tak chtějí rozrůst do obřích rozměrů a chtějí se rozšířit takřka po celém světě. Vize frančíz je v každé firmě jiná, přesto každý franchisant by se měl snažit ji splnit. Například ve společnosti Extéria je jakousi vizí to, aby se vybudovala další poradenská místa BOZP a OP pro podnikatele, a to v každém koutu České republiky. Nevědomost a neznalost BOZP je bohužel opravdu zahanbující.

Podpořte tuto vizi a otevřete si vlastní pobočku společnosti Extéria

Pokud zvažujete, že se dáte do podnikání, pak byste to možná mohli zkusit právě s pobočkou společnosti Extéria, která vlastně nabízí službu, jež je zákonnou povinností – tedy informuje o problematice bezpečnosti práce a požární ochrany, což je nejen pro firmy, ale také pro samotné podnikatele něco, na co by se měl klást důraz. Pomozte proto rozšířit pobočky této firmy a podílejte se na lepší České republice! Fakt, že o BOZP a PO neví zhruba čtyřicet procent podnikajících subjektů zhruba ze tří milionů, to je už vážně něco, s čím by se mělo něco dělat!

Comments are closed.