OstravskeNoviny.cz

Přijetí bytové koncepce se stále oddaluje

Nová bytová koncepce, která by měla pomoci řešit problematiku sociálního bydlení, stále není dokončena. Náměstek primátora Jiří Hrabina dnes nicméně naznačil, že by mohla být schválena před prázdninami.

Ostrava stále nemá schválenou bytovou koncepci. Brzdí ji obavy vedení obvodních radnic z toho, že by se v obecních bytech koncentrovaly sociálně slabší skupiny obyvatel. Obavy mají hlavně ty městské části, které svůj bytový fond nerozprodaly. Připravovaná koncepce totiž počítá s tím, že si město část bytů ponechá, aby mohlo nejenom ovlivňovat bytovou politiku ve městě, ale také využít jej pro potřeby projektu Sociální inkluze.

Příprava koncepce vedla vedení města v roce 2012 k rozhodnutí pozastavit prodej obecních bytů.  Nyní jejich prodej opět město povolilo. Jednotlivé městské obvody ale musejí dodržet stanovený počet bytů, které nesmějí prodat. Celkem by jich tak ve městě mělo zůstat k dispozici více než 11.300. Novinářům to dnes na tiskové konferenci řekl primátorův náměstek Jiří Hrabina.

Podle Hrabiny by město chtělo bytovou koncepci schválit právě proto, aby nebyl nadále brzděn prodej domů a bytů. Stále ovšem vázne dohoda s obvody, jejichž starostové se obávají, že schválením bytové koncepce, od níž si vedení města slibuje pomoc s řešením bytové problematiky sociálně slabších skupin obyvatel, by mohlo dojít ke koncentraci sociálně vyloučených v těch obvodech, které dosud byty neprodaly. Přestože dohoda s obvody stále chybí, rozhodlo se vedení města prodej bytů povolit.

“Usnesením rady města jsme povolili jednotlivým městským obvodům prodávat bytové jednotky i domy do výše, která je součástí koncepce a tím byl tento problém vyřešen,” podotkl Hrabina. Podle něj město žádné další omezující podmínky vztahující se k prodeji městských bytů nestanovilo. Výše prodejních cen tedy i nadále bude v kompetenci městských obvodů. Omezeny nejsou ani lokality, kde se městské byty mohou či nemohou prodávat.

V devadesátých letech postoupilo město bytovou problematiku do správy městských obvodů. Jednotlivé obvody ovšem přistoupily k jejich správě různě. Zatímco některé bytový fond prakticky rozprodaly, což přispělo i k vylidnění městského centra, jiné si jeho větší část zachovaly.

 

Comments are closed.