OstravskeNoviny.cz

Sauny jsou s námi už od dob indiánů

Saunování v posledních letech patří k nejoblíbenějším aktivitám, na kterou si však nacházíme čas hlavně během zimy, kdy nemáme tolik starostí a povinností jako v jiných ročních obdobích. V posledních letech se navíc ukázalo, jak je návštěva wellness v Ostravě nebo wellness v Praze zdravé, a tak v rámci otužování a upevňování zdraví bývá saunování zařazeno do týdenního harmonogramu. Pojďme se však podívat na samotný začátek, a sice na to, kde se sauny vlastně vzaly

Díky patří indiánům

I když samozřejmě nemůžeme hovořit o saunách, jaké známe dnes, ale už sami indiáni věděli, že pocení je ku prospěchu. A tak založili takzvané potírny, které skutečně můžeme brát za předchůdce dnešních saun. Tehdy byly potírny nedílnou součástí jejich života, ostatně i proto se jistě dožívali vysokého věku.

Zlom poté přišel ve třináctém století, kdy se saunování trochu pozměnilo a začalo se podobat tomu dnešnímu. S takzvanými kouřovými saunami přišly severské země, které ohřívaly kameny v místnosti tím, že do místnosti pouštěly horký kouř. Až byla místnost dostatečně vyhřátá a kameny jakbysmet, lidé si do takových místností chodili odpočinout. 

U nás od konce druhé světové války

Poté se sauny už v podobě, jakou známe dnes, dostaly i do zbytku světa, konkrétně Evropa se tímto vynálezem mohla také pyšnit a těžit z jeho benefitů. Co se týče samotné České republiky, u nás jsou sauny k dispozici zhruba od minulého století. Nastoupily na scénu až po druhé světové válce. Nejdříve se pozornost upnula na klasické, které byly hlavně o vysoké vlhkosti a nízké teplotě. Poté se nabídka saun rozrostla o finskou a suchou alternativu. 

Jako předchůdce současných saun, respektive současného saunování lze považovat tradiční japonské procedury, kdy se člověk ohříval v horké vodě a poté rychle přešel do studené. Tím se ostatně započal i aktuální trend jménem otužování.

Comments are closed.