OstravskeNoviny.cz

Slavné vily Moravskoslezského kraje

Galerie výtvarného umění v Ostravě se zapojila do projektu umělecké agentury FOIBOS Slavné vily Čech, Moravy a Slezska. Desátá vernisáž a křest publikace je určena slavným vilám Moravskoslezského kraje.

Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží 29. 9. 2008 v 17 hodin v Domě umění a potrvá do 8. 11. 2008.

Téma individuálního bydlení není jen otázkou minulosti, která je jednou pro vždy uzavřená. Tuto látku chápeme jako aktuální, jako problematiku, která vyžaduje, aby se k ní vyslovovali především architekti dnešní.

Od poloviny 19. století až do dnešní doby vznikají na našem území desítky staveb, jež tvoří svědectví o kulturní, estetické, umělecké i technické úrovni doby. Stavby, které se vyznačují harmonickým vztahem účelu a formy. Jejich majitelé budovali rodinná sídla, vily, do jejichž projektování a výstavby zapojili nejlepší domácí i zahraniční architekty.

Zmapovat „malé dějiny architektury“, ukázat jejich bohatství, poučit se z profesionální stavební úrovně a přetavit toto poučení pro potřeby dneška – to je záměr výstavy, kterou jsme se rozhodli realizovat v projektu Slavné vily Čech, Moravy a Slezska. (Autorský tým publikace a výstavní expozice)

Na výběru 50 vil Moravskoslezského kraje se podíleli Jindřich Vybíral, Vladimír Šlapeta, Naďa Goryczková a Martin Strakoš.

Záštitu nad publikací i výstavou převzal hejtman Moravskoslezského kraje Ing. Evžen Tošenovský.

Comments are closed.