OstravskeNoviny.cz

Stav ovzduší v Ostravě, aneb čím topíme?

Ovzduší na Ostravsku je zejména v podzimních a zimních měsících aktuálním tématem v řadě sdělovacích prostředků. V tomto období se bohužel začíná topit a vzhledem k tomu, že se lidé snaží co nejvíce ušetřit, a to i na vytápění, mnozí ve svých kotlích na tuhá paliva spalují, co jim přijde pod ruku, často veškerý odpad, který se v domácnosti vyskytne. Tehdy si však vůbec neuvědomují, jak tím škodí nejen sobě, ale i širokému okolí. Ve snaze ušetřit a zajistit si dostatek tepla tak spalují třeba plasty, které produkují nejvíce jedovatých látek.

V zimním období proto dýcháme mnohem znečištěnější vzduch, rozptylové podmínky nejsou dobré a setkáváme se s inverzí. Málokdo si však přizná, že ke kvalitě ovzduší negativně přispívá i svou měrou a přístupem k životnímu prostředí. V každé domácnosti vyhodíme denně nejrůznější odpad, ať už to je papír, sklo, plastové láhve a nádoby, obaly od mléka, džusů apod. Kdo z vás však odpad třídí? Přiznejme si, že mnozí z nás třídění ignorují, ač k tomu mají možnost. Dnes už v každém městě a obci najdeme kontejnery na tříděný odpad, je zajištěn svoz plastů, existují sběrné dvory atd. Kdo však vlastní kotel na tuhá paliva, tento odpad skončí právě v něm.

Když však v médiích vidíte, čtete nebo slyšíte, jak špatný stav na Ostravsku panuje, zůstáváte v klidu? Nic s vámi tyto informace neudělají? Myslím, že v tuto chvíli se každý zamyslí nad tím, že dýcháme neskutečné množství škodlivých látek a je to pro nás velkou hrozbou. Tento stav není lhostejný ani městu Ostrava, proto Magistrát města Ostravy udělal další krok v úsilí o zlepšení ovzduší na území města. Koncem roku 2012 spustilo Statutární město Ostrava projekt s názvem Dýchám pro Ostravu. Na projektu spolupracují také OZO Ostrava, a.s., Český hydrometeorologický ústav, OVANET a.s., Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Archiv města Ostravy, sdružení Arnika a také fotograf Boris Renner.

Na internetových stránkách www.dychamproostravu.cz najdete řadu užitečných informací týkající se ovzduší a životního prostředí na Ostravsku. K dispozici je vždy aktuální stav ovzduší v Ostravě, také informace o příčinách znečištění, jaký byl vývoj v uplynulých desetiletích. Naleznete zde rovněž doporučení odborníků, jak se chovat ve “smogových” obdobích a co dělat pro to, aby se stav ovzduší zlepšil. V sekci „co mohu udělat“ je několik rad, jimiž se můžete řídit a dále neohrožovat své zdraví a okolí.

Comments are closed.