OstravskeNoviny.cz

Strážníci se učí, jak na Romy

V úterý 10. března byl zahájen v prostorách ředitelství Městské policie Ostrava speciální projekt pro strážníky Městské policie Ostrava s názvem „Specialista řešení romské problematiky“. Projekt je zaměřen na vzájemné porozumění, na pomoc v začleňování Romů do společnosti a v jejich druhotné socializaci. Soustřeďuje se na kontakty s romskou komunitou, na její integraci a aktivní pomoc. Svým zaměřením se přibližuje situacím, které řeší strážníci městské policie v místech převládající romské populace. Strážníci získají od týmu odborníků a praktiků informace z oblastí emoční inteligence, první pomoci, právního minima, psychologických a rétorických schopností, ve zvládání stresových situací a umění vyjednávání – to vše se zaměřením na romskou etniku. Vyškolení specialisté budou na základě odborné přípravy schopni zpracovávat analýzy sociálního a profesního profilu konkrétní romské komunity, vyhodnocovat její specifické potřeby – to vše s cílem prolomit bariéry ve vzájemné komunikaci a v rozdílném životním stylu.
Patnáct vybraných strážníků městské policie ukončí školení v říjnu letošního roku zkouškou a seminární prací. Garantem projektu je nezisková organizace Iniciativa Občanského Bezpečí Domova (IOBD).

Comments are closed.