OstravskeNoviny.cz

Třinecké muzeum nabídne divoké šelmy

Zajímavou a poučnou výstavu pod názvem „Chráněná krajinná oblast Beskydy – domov velkých šelem“ budou moci vidět návštěvníci Muzea Třineckých železáren a města Třince. Slavnostní zahájení expozice, která byla připravena ve spolupráci se Správou Chráněné krajinné oblasti Beskydy, Základní organizací Českého svazu ochránců přírody Radhošť a Povážským muzeem v Žilině, se uskuteční 12. září a potrvá do 23. prosince.

Výstava nabídne vzácné druhy zvířat, vyskytujících se v Beskydách, jako jsou například vlk obecný, medvěd hnědý, rys ostrovid, kočka divoká, puštík bělavý, jeřábek lesní a kulíšek nejmenší. Z dalších zvířat zde budou vystaveny vydra říční, tetřev hlušec, strakapoud bělohřbetý, datel černý a tříprstý, čáp černý, ledňáček říční, liška obecná, lasice hranostaj a kolčava, orel skalní a zmije obecná a další.

„Celkem tak bude k vidění 45 preparovaných zvířat, která jsou zapůjčena z Povážského muzea v Žilině,“ říká vedoucí muzea Eva Zamarská s tím, že výstavu obohatí cyklus přednášek Ing. Františka Šulgana, odborníka v oblasti životního prostředí. Součástí výstavy je i 50 akvarelů známého zootechnika, výtvarníka a publicisty Ludvíka Kunce z Ostravy v Galerii Na schodech.

Smyslem výstavy je představit široké veřejnosti území Chráněné krajinné oblasti Beskydy. V první části expozice se návštěvník dozví, že Beskydy jsou jediným pohořím v České republice, kde se volně v přírodě vyskytují velké šelmy jako je rys, vlk a medvěd. Druhá část výstavy bude věnována poslání a hodnotám Chráněné krajinné oblasti Beskydy a fauně Beskyd, která je výsledkem jak dlouhodobého vývoje, tak i změn přírodního prostředí, způsobených činností člověka. Jde především o poškození a změnu druhové skladby lesních porostů z původních jedlobučin na převažující smrčiny. Přesto je fauna i flóra v této oblasti stále velmi bohatá. Třetí část výstavy obsahuje informace, které se vztahují k významu velkých šelem pro přírodní rovnováhu, k jejich volnému výskytu a ochraně, k charakteristickým znakům, které zanechávají v terénu a také vztahu člověka k těmto šelmám.
„Návštěvník výstavy se zde dozví, že se nemusí obávat setkání s velkou šelmou, protože rys nebo vlk na člověka neútočí. Na místě je opatrnost jenom při setkání s medvědem. Šelmy jsou tak hrozbou především pro chovatele domácích zvířat,“ dodává Zamarská.

Zájemci o expozici mohou třinecké muzeum navštívit v pracovní dny od úterý do pátku od 9:00 do17:00 hodin a o víkendu v neděli od 13:00 do 17:00 hodin.

Comments are closed.