OstravskeNoviny.cz

Učitel – pomocník a prorok?

Nelehký úkol si vytyčil grantový projekt „Učící se škola“, CZ.1.07/1.3.05/04.0007, který od února 2012 realizuje Centrum dalšího vzdělávání Ostravské univerzity v Ostravě.

Tímto cílem je vytvořit ve školách podnětné prostředí s prostorem pro hledání vlastní jedinečnosti, možností rozvoje tvořivosti a kreativity i zodpovědnosti vůči sobě i společnosti,“ uvedl vedoucí projektu Tomáš Bouda. Protože plným právem někteří autoři projektu srovnávají práci učitele s posláním proroka, který připravuje děti pro svět, o němž vědí málo, mnohdy vůbec nic.

Projekt ESF OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost se zaměřuje na vedoucí pracovníky ZŠ a SŠ Moravskoslezského kraje a snaží se aplikovat koncept učící se organizace na školy. Podporuje jejich manažerské kompetence se záměrem zlepšit jejich schopnosti vést a inspirovat při řízení. Nejrůznějšími formami především zlepšuje řízení kvality vzdělávacího procesu.

http://www.osu.cz/index.php?id=9472 a http://www.uciciseskola.cz/

logolink_nový_b_verze_OU_Matyskova-Abeceda

Comments are closed.