OstravskeNoviny.cz

V Bohumíně budou opravovat domy za 90 milionů korun

Zhruba 90 milionů korun vloží příští rok v Bohumíně do oprav městských bytů. Rozhodli o tom v minulých dnech zdejší radní. Opravy se dotknou téměř 600 bytů. V příštím roce tak vloží v Bohumíně do oprav kolem 90 milionů korun – 48 milionů půjde na velké opravy, 20 milionů na menší i operativní opravy a dalších 21 milionů spolknou splátky úvěrů, za něž se už některé opravy v minulosti realizovaly.

Stejně jako v předchozích letech město stále razí zásadu, že veškeré vybrané nájemné se vrací zpět do oprav a investic domovního fondu. Ani příští rok tomu není jinak. Ročně se v Bohumíně vybere na nájemném zhruba 55 milionů korun. Kvůli navýšení nájemného se zvyšuje i částka, která jde do oprav. Letos na nájemném vyberou 65 milionů korun, v příštím roce to už bude 76 milionů korun. Kromě vybraného nájemného do rekonstrukcí vkládá město ještě další finanční prostředky. Město vlastní v Bohumíně 4,5 tisíce bytů.

Už čtvrtým rokem spolurozhodují o opravách také nájemníci městských bytů. Ze společných schůzek nájemníků a města vyplývá, že lidé v Bohumíně mají největší zájem o výměnu oken, ve kterých spatřují nejen lepší komfort svého bydlení, ale také možnost, jak snížit náklady na vytápění. A město se jim snaží vyjít vstříc a příští rok bude opět především rokem výměny oken.

„Tato forma komunikace se nám osvědčuje. Lidé vědí, co je čeká a mohou si sami říci, zda by neupřednostnili nějakou jinou opravu. Protože dlouhodobě vracíme veškeré vybrané nájemné zpět do oprav našeho bytového fondu, sledujeme také podle vybraného nájemného, jaký má daný dům skóre a zda v něm nejsou dluhy na nájemném. I to rozhoduje, zda v něm opravy proběhnou. V minulosti se nám totiž stávalo, že i když jsme v dobré víře v domě prováděli opravy, dostali jsme za to ještě od nájemníků vynadáno. Teď se však mohou k opravám na společných schůzkách vyjádřit a je po stížnostech,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha.

Velkých oprav bude v příštím roce dohromady 12 a dotknou se téměř 600 bytů ze 4,5 tisíce, které město vlastní. Komplexní rekonstrukce se tak příští rok dočká například v centru města poblíž náměstí Budoucnosti na Čáslavské ulici dům čp. 1067, která si vyžádá 11 milionů korun. Kromě výměny oken dojde i na stavební úpravy. Druhou nejvyšší částku – 8 milionů korun spolkne celková rekonstrukce domů na Štefánikově ulici 1076 – 1080, které čeká oprava fasády i balkonů, zateplení střechy i výměna oken ve společných prostorách. Další výměny oken i meziokenních vložek se dočkají městské domy na ulici Čs. armády 1032 – 1036, vyžádají si 6 milionů korun. Okna se budou měnit i v domech na Bezručově ulici 1143 a 1145 a to za 4 miliony korun. Oprava výtahů čeká na dům na Nerudově ulici 1157 a výměna oken a generální oprava kanalizace a štítu čeká na domy ve Slezské ulici 227, 276 a 292. Výměna oken a zateplení štítů čeká také na domy na ulicích Komenského 1150 – 1152, Alešova 921 – 923 a Okružní 229 a 236.

Comments are closed.