OstravskeNoviny.cz

Začínáte podnikat? Co je třeba udělat z pohledu BOZP

Z posledních průzkumů vyplývá, že se do podnikání zrovna nikdo moc nežene. Důvodem toho je aktuální koronavirová situace, která odradila od vlastního byznysu několik desítek lidí. Pokud se však nacházíte mezi tou hrstkou, která chce chytit příležitost za pačesy, pak se jistě ptáte, co je třeba z počátku podnikání udělat. Podívejme se především na BOZP, se kterým případně pomůže firma Extéria, o níž se dočtete na internetu v referencích a recenzích.

Na BOZP nezapomínejte

Žádný podnikatel by neměl zapomínat na BOZP čili na bezpečnost práce. Jedná se o něco, co musí být ze zákona vyřešené a za co dostanete nemalou pokutu, pakliže by se zjistilo, že to vyřešené nemáte. BOZP s sebou nese celou řadu povinností.

Co konkrétního se musí udělat v souvislosti s BOZP?

Jak již bylo zmíněno, BOZP rovná se řada povinností. Ze všeho nejdříve je třeba do třiceti dnů od zahájení činnosti předložit orgánu ochrany veřejného zdraví kategorizaci prací, od které se následovně budou odvíjet povinnosti BOZP, jež na vás spadají. Poté je velice důležité zajistit prevenci bezpečnosti práce odborně způsobilou osobou čili ideálně technikem. V následujícím kroku dochází k provedení identifikace a hodnocení rizik. 

Na základě kategorizace práce a na základě vyhodnocení rizik se zaměstnancům zajišťuje preventivní péče a zajišťují se pracovně lékařské podmínky. Zaměstnanci taktéž musí podstoupit školení, během kterého se zaměstnanci seznámí s možnými riziky na pracovišti a taktéž samozřejmě s ochrannými pomůckami, jež jsou povinni nosit během vykonávání své práce. 

Každý podnikatel je dále povinen zavést knihu úrazů, vypracovat seznam prací, které jsou zakázány ženám těhotným nebo mladistvým, a taktéž se musí vypracovat organizační směrnice o zajištění BOZP u zaměstnavatele. Povinností zaměstnavatele je také zajistit návody k obsluze a údržbě strojů.

Comments are closed.