OstravskeNoviny.cz

Zaměstnanec může být pojištěn proti nechtěně způsobeným škodám

Každému se v životě může stát, že způsobí škodu. Zpravidla je to neúmyslné, ale zkrátka se to stane. Obvykle ty největší škody vznikají v souvislosti s výkonem povolání, kdy se často může jednat o škodu, která by mohla být pro zaměstnance likvidační. Také proto se vyplatí pojištění.

 Je samozřejmě vždy potřeba zvážit veškerá rizika a míru reálné zodpovědnosti zaměstnance a podle toho nastavit kritéria pojistky. Protože málokdo chce, aby se z nehody v zaměstnání stala nákladná „legrace“, tuto formu pojištění využívá stále více lidí.

ERGO pojišťovna

Roli hraje míra odpovědnosti zaměstnance

Pochopitelně jsou různé kategorie zaměstnanců, kdy u některých povolání je zkrátka riziko vzniku škody vyšší než případě jiných. Před sjednáním pojistky je každopádně potřeba zvážit rizika, která skutečně chceme krýt. Pojistka zjednodušeně řečeno musí odpovídat reálným rizikům, která při výkonu povolání hrozí. Taková ERGO pojišťovna s ohledem na pojištění zaměstnanců rozlišujeme několik druhů pojištění. Obecně se jedná o rozlišení škod při běžných činnostech na pracovišti a škod, které vzniknou při řízení motorového vozidla nebo obsluze stroje. Pokud tedy zaměstnanec neřídí firemní vůz nebo neobsluhuje stroje, může mu stačit varianta pojištění Standard, která nabídne: 

  • Pojistnou ochranu v širokém rozsahu
  • Nízkou spoluúčast
  • Platnost po celém světě

Ke sjednání takové pojistky může přistoupit samotný zaměstnanec, který se rozhodne sjednat si ji individuálně. Mohou to být ale také zaměstnavatelé, kteří sjednají pojistku pro více zaměstnanců, a tím získají hromadnou slevu.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli

Řidič nebo obsluha stroje

Co se týká zaměstnanců, kteří používají firemní vozidlo nebo obsluhují stroje, v tomto případě můžete u zmiňované ERGO pojišťovny sjednat pojištění Řidič nebo Řidič PLUS. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli zde tedy kryje také škody, které vzniknou při těchto činnostech. Varianta PLUS navíc pokrývá škody způsobené při užívání vozu zaměstnancem pro soukromé účely.

Comments are closed.