OstravskeNoviny.cz

Ženy v portrétním umění Maxe Švabinského


Galerie výtvarného umění v Ostravě Vás zve 8. dubna v 17 hodin na přednášku Gabriely Pelikánové Ženy v portrétním umění Maxe Švabinského do knihovny GVUO (Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava)

Ženy hrály v životě malíře a grafika Maxe Švabinského, podobně jako u většiny mužů, nemalou roli. Vyrůstal bez otce jako nemanželský syn, o kterého se starala v době jeho narození šestnáctiletá matka, babička a teta Máry. Ty měly největší vliv na Švabinského citlivou, poněkud introvertní, povahu. Další osudová žena vstoupila do života úspěšného studenta pražské Akademie v roce 1895. Byla jí Ela Vejrychová. Stala se Švabinského první láskou a múzou v jedné osobě. Její podobu poznáme na mnoha portrétech i žánrových malbách z období více než dvaceti let. Na počátku 20. let minulého století Švabinský zlegalizoval vztah s vlastní švagrovou Annou Vejrychovou. Důsledkem tohoto opětovaného citu byl dvojí rozvod a po několikaletém neoficiálním soužití i svatba. Jestliže Ela byla ve Švabinského ranném věku oduševnělou múzou, Anna se nyní stává umělcovou inspirací v podobě ženy plné fyzické krásy a erotické přitažlivosti. Každá ze Švabinského žen byla jiná, každou z nich miloval a každá v jeho životě měla nezastupitelné místo. Přesvědčte se o tom na veřejné projekci grafik a olejů s ryze ženským námětem.

Gabriela Pelikánová (1974) – vystudovala bakalářský obor dějin umění na Ostravské univerzitě a magisterský obor dějin umění na Palackého univerzitě v Olomouci. Od roku 2005 pracuje jako kurátorka sbírky kresby a grafiky v Galerii výtvarného umění v Ostravě. V současné době je na mateřské dovolené.

VSTUP ZDARMA

Comments are closed.